Reklama

Niedziela Sandomierska

Nasz Błogosławiony

Niedziela sandomierska 43/2016, str. 4-5

[ TEMATY ]

Kadłubek

Archiwum autora

Procesja z relikwiami bł. Wincentego Kadłubka

Procesja z relikwiami bł. Wincentego Kadłubka

Diecezja sandomierska cieszy się orędownictwem bł. Wincentego Kadłubka. Jest on jednym z naszych patronów. Dlatego liturgiczne jego wspomnienie, 9 października, obchodzone jest w całej diecezji, ale w sposób szczególny w jej sercu, jak również w parafii Włostów, a szczególnie w Karwowie – miejscu urodzenia Mistrza Wincentego. Początkiem października świętują także przedstawiciele dzieł, organizacji czy wspólnot, którym on patronuje.

Błogosławiony Wincenty Kadłubek urodził się ok. 1160 r. Był prepozytem kolegiaty sandomierskiej w latach 1186 – 1207, następnie został powołany na biskupstwo krakowskie 1208-18. Po złożeniu urzędu osiadł w zakonie cysterskim w Jędrzejowie, gdzie zamarł 8 marca 1223 r.

W miejscu urodzenia

Wielkiego rodaka okoliczni mieszkańcy upamiętnili, wystawiając w tym miejscu kaplicę. Miejsce niewątpliwie jest urokliwe i sprzyjające zadumie oraz duchowemu i fizycznemu odpoczynkowi.

Uroczystości odpustowe ku czci bł. Wincentego w parafii Włostów rozpoczęły się już 7 października. – Zgodnie z tradycją świętowanie rozpoczęliśmy w piątkowe popołudnie na miejscowym cmentarzu. Za zmarłych została odprawiona Msza św. oraz nabożeństwo różańcowe. Sprawowana w kaplicy w Karwowie przy źródełku noszącym imię Błogosławionego Eucharystia była punktem centralnym drugiego dnia odpustu. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Maciej Korczyński, ojciec duchowny radomskiego seminarium. Współcelebrowali ją kapłani z dekanatu opatowskiego i inni zaproszeni księża. Na wspólną modlitwę do Karwowa podążyliśmy pieszo w procesji rozpoczętej w kościele parafialnym. W czasie drogi śpiew i modlitwy prowadziła młodzież oraz parafialny oddział Akcji Katolickiej. Błogosławieństwo oraz uczczenie relikwii patrona zakończyły uroczystości w Karwowie. Po południu w kościele zgromadzili się ludzie chorzy i cierpiący. Coroczne obchody odpustowe zakończyły się niedzielną Sumą – relacjonuje parafianka z Włostowa, Iwona Saracyn. Swoją obecnością oraz zaangażowaniem w przeżycie uroczystości mieszkańcy Włostowa dali świadectwo wieloletniego kultu bł. Wincentego Kadłubka w parafii.

Reklama

Sandomierskie uroczystości

Wielkie uroczystości ku czci patrona miasta i diecezji odbyły się w Sandomierzu. Widowiskową część stanowiła procesja z relikwiami Błogosławionego ulicami miasta. Procesji w tym roku przewodził abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Obok niego podążali: bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Edward Frankowski i opat cysterski z Jędrzejowa – o. Edward Kazimierz Stradomski. Szli również przedstawiciele kapituł, władze miasta, przedstawiciele samorządu i instytucji kulturalno-społecznych, poczty sztandarowe, seminarzyści, siostry zakonne, rycerze Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz liczni mieszkańcy miasta i przybyli goście. Niewątpliwie kolorytu procesji dodali młodzi ze szkół gimnazjalnych i średnich w dawnych strojach oraz w strojach dominikańskich, upamiętniający w ten sposób świętych i błogosławionych związanych z Sandomierszczyzną. Młodzi zaprezentowali sceny dotyczące konkretnych postaci historycznych oraz tych pochodzących z legend, a także świętych i błogosławionych.

Procesję poprzedziła Jutrznia w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła. Po krótkiej adoracji relikwii Błogosławionego wyruszyła kolumna piesza, podążając przez Rynek w stronę sandomierskiej katedry. Centralnym momentem była Suma odpustowa w bazylice katedralnej. Na początku Eucharystii bp Krzysztof Nitkiewicz zachęcił zebranych, aby obchody dorocznego odpustu ku czci bł. Wincentego nie były wydarzeniem oderwanym od życia, ale pomagały być zawsze solą ziemi i światłością świata. Podczas homilii abp Wacław Depo wskazał na bł. Mistrza Wincentego jako tego, który w swoim życiu połączył wiarę i rozum w drodze do świętości. – Przywołując słowa Cypriana Kamila Norwida, który mówił, że „przeszłość to jest dziś, tylko cokolwiek dalej”, musimy nieustannie pielęgnować w sobie pamięć o ludziach, a nie tylko o dziejach, z których wyrastamy, bo to właśnie na dzieje wpływają przede wszystkim ludzie. Skoro Kościół odkrywa i uznaje ich jako świętych, to mamy w nich nie tylko przewodników na drodze do świętości, ale i orędowników u Boga – wskazywał abp Depo. – Każdy święty, za przykładem Mistrza Wincentego, daje nam świadectwo, że życie – będąc darem Boga – jest jednocześnie zobowiązaniem bycia sobą wobec Boga i darem dla innych. Wspomnienie bł. Wincentego podczas Eucharystii nie może prowadzić nas do pustej kontemplacji i bezowocnej niszy pamięci historycznej, ale powinno skłaniać do podążania jego śladami – podkreślał metropolita częstochowski. – Wiara i rozum są darami Boga, które umacniają się i pomnażają, gdy się nimi dzielimy. Osoba i dzieło bł. Wincentego przypominają nam, że wiara nie jest ciemnogrodem, ale musi być komplementarna ze światłem rozumu, bo obydwa dary pochodzą od tego samego Boga – wskazywał hierarcha. Na zakończenie Mszy św. odbyła się adoracja eucharystyczna i odśpiewano dziękczynne „Te Deum”. Uroczystość swoim śpiewem ubogacił chór katedralny. Warto zauważyć, że dzień wcześniej społeczność Sandomierza cieszyła się 730. rocznicą lokacji miasta. Odbyło się sympozjum naukowe, uroczyste przekazanie sztandaru, rekonstrukcja historyczna i pokaz Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Ciekawą inicjatywę podjęli młodzi sandomierzanie, tworząc na rynku Starego Miasta „żywe witryny” i nawiązując w ten sposób do historii Sandomierza. Ustawiono tam również barwne kramy i stoiska.

Akcja Katolicka

Mistrz Wincenty jest również patronem Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej. Dlatego w przeddzień uroczystości odpustowych we Włostowie odbyło się spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej (DIAK). Zebrani przedstawiciele parafialnych oddziałów AK wraz z mieszkańcami Włostowa wzięli udział w pieszej pielgrzymce do Karwowa, zakończonej Mszą św. Druga część spotkania członków Stowarzyszenia odbyła się w sali parafialnej we Włostowie. Jak informuje ks. Artur Barański, Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej: – Podczas obrad Rady DIAK podsumowano ostatnie spotkania pielgrzymkowe członków AK do Częstochowy jak i na Święty Krzyż, zatwierdzono powstanie nowego oddziału AK w parafii św. Jadwigi Królowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Omówiono też przygotowania do adwentowego dnia skupienia, który odbędzie się w Stalowej Woli. Przedstawione zostały różne inicjatywy, które podejmują poszczególne oddziały dla społeczności, a są to: konkursy, akcje charytatywne na rzecz osób chorych, prowadzone świetlice. Zostały też poruszone sprawy bieżącej działalności parafialnych oddziałów. Całe spotkanie zakończyło się modlitwą w intencji wszystkich członków AK przez wstawiennictwo bł. Wincentego Kadłubka – wylicza duchowy opiekun.

2016-10-20 08:07

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

800 lat temu do Jędrzejowa przybył Wincenty Kadłubek

Jędrzejów i archiopactwo cystersów przez cały rok świętują wyjątkowy jubileusz. 800 lat temu do Brzeźnicy (dzisiaj Jędrzejów) przybył wyjątkowy mąż stanu i wybitny hierarcha Kościoła w średniowiecznej Polsce – bp Wincenty Kadłubek, aby w mnisim habicie wieść skromny, cichy i pracowity żywot zgodnie z zakonną regułą. Wkrótce do jego grobu zaczęli pielgrzymować monarchowie i prości ludzie. Tak dzieje się do dzisiaj

Główne uroczystości jubileuszowe w Jędrzejowie zaplanowano na 26 sierpnia br. Niedzielny odpust poprzedzi triduum, z codziennymi Mszami św., Różańcem w alejach klasztornych, terenową Drogą Krzyżową i procesją do Kopca Spotkania, gdzie 800 lat temu mnisi witali biskupa Wincentego. O przewodniczenie odpustowej Sumie został poproszony abp Marek Jędraszewski. W uroczystości wezmą także udział biskupi z kilku diecezji, opaci, kapłani.

CZYTAJ DALEJ

Franciszek : historie o tym, jakoby moje decyzje zasmucały Benedykta XVI, to „głuchy telefon”

2023-02-05 18:31

[ TEMATY ]

Franciszek

PAP/EPA/TIZIANA FABI / POOL

O tym, że Benedykt XVI zawsze wspierał obecnego Ojca Świętego, a także o przykładach jego reakcji na próby podważenia autorytetu Franciszka, mówił papież podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu, powracającego z wizyty apostolskiej w Demokratycznej Republice Konga i Sudanie Południowym.

Rozmawiając z towarzyszącymi mu w podróży dziennikarzami, papież Franciszek odniósł się m.in. do pytania o to, czy po śmierci Benedykta XVI odczuł w swojej posłudze rosnące napięcia pomiędzy różnymi „skrzydłami” Kościoła. „Zawsze mogłem o wszystkim porozmawiać z papieżem Benedyktem, wymienić się opiniami. On zawsze stał przy mnie, wspierając mnie, a jeśli pojawiały się jakieś trudności, mówił mi o tym i rozmawialiśmy” – mówił Franciszek. Jako przykład ilustrujący sposób reagowania Benedykta XVI, przywołał sytuację, w której do papieża seniora dotarły informacje o tym, jakoby papież Franciszek wspierał niesakramentalne związki par homoseksualnych. „Pewna osoba, uważająca się za wielkiego teologa, za pośrednictwem przyjaciela papieża Benedykta dostała się do niego i złożyła na mnie donos. Benedykt nie przestraszył się, zwrócił się do czterech kardynałów teologów najwyższej próby, i powiedział: wyjaśnijcie mi to, a oni mu wyjaśnili. I tak sprawa się zakończyła. To historia, która pokazuje, w jaki sposób działał Benedykt, kiedy pojawiał się donos. Pewne historie, które się powtarza, o tym, że Benedykt był zasmucony tym, co robi nowy papież – to opowieści z ‘głuchego telefonu’” – skwitował Ojciec Święty. Zapewnił też, że on sam konsultował z Benedyktem XVI niektóre swoje decyzje, a papież senior się z nimi zgadzał.

CZYTAJ DALEJ

Caritas Polska na ratunek ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

2023-02-06 18:03

[ TEMATY ]

trzęsienie ziemi

PAP/EPA/REFIK TEKIN

W nocy z 5 na 6 lutego doszło do trzęsienia ziemi, którego epicentrum znajdowało się w Turcji, przy granicy z Syrią. Największe zniszczenia odnotowano w Turcji i Syrii, natomiast wstrząsy odczuli także mieszkańcy Libanu, Iraku i Cypru. Ofiarom katastrofy pomoc niesie Caritas Polska.

Wstrząsy były bardzo rozległe, a ich siłę oszacowano na 7,8 stopnie w skali Richtera. Na ulicach wielu miast zalega gruz, a pod nim wciąż tkwią ofiary katastrofy. Do tej pory zginęło ponad 900 osób w Turcji i ponad 200 osób w Syrii. Rannych jest w sumie ok. 6000 osób. Ludzie próbują się wydostać z miast, jak najdalej od zabudowań, z obawy przed zawaleniem się kolejnych budynków. Na ulicach tworzą się więc potężne korki. Akcję ratowniczą utrudniają padający śnieg i deszcz. Skala katastrofy skłoniła władze tureckie do ogłoszenia alarmu 4 stopnia, co oznacza, że proszą o pomoc międzynarodową. Szczególnie mocno ucierpiała diecezja Anatolii. W mieście Iskenderun zawaliła się katedra. Zniszczeniu uległy także biura Caritas, świadczące na co dzień pomoc potrzebującym, dlatego Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Sytuacji Kryzysowych i władze diecezjalne alarmują, by beneficjenci pozostali poza tym terenem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję