Reklama

Niedziela Zamojsko - Lubaczowska

Czas prawdy

W kościele św. Jana Pawła II w Biłgoraju odbył się cykl wydarzeń pn. Wielki Post z Janem Pawłem II.

Organizatorami tych wyjątkowych spotkań byli Fundacja Gaudium et Spes oraz parafia św. Jana Pawła II w Biłgoraju.

– Wielki Post w Kościele katolickim to czas pokuty, refleksji, oczekiwania i szczególny czas przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Towarzyszą nam specjalne nabożeństwa, takie jak m.in. Droga Krzyżowa, Gorzkie żale czy rekolekcje parafialne. To wyjątkowy czas, by zastanowić się nad swoim życiem, nad postępowaniem, nad drogą, którą kroczę. Kościół zachęca nas do szczególnego wglądu we własną duchowość i własne serce. Dlatego też przygotowaliśmy wydarzenie pn. Wielki Post z Janem Pawłem II, aby zaprosić wiernych do wspólnej modlitwy, do spotkań z ciekawymi ludźmi, do rozważań treści związanych z wiarą i Jezusem Chrystusem, a więc z naszym życiem – podkreślał organizator wydarzenia ks. Krystian Bordzań.

Stanąć w prawdzie

Gościem pierwszego spotkania pn. Prawda, krzyż, wyzwolenie, połączonego z projekcją filmu dokumentalnego Blachnicki. Życie i światło był Jan Pospieszalski, dziennikarz, publicysta, muzyk, autor programów telewizyjnych i radiowych, który przybliżał postać ks. Franciszka Blachnickiego w 35. rocznicę śmierci kapłana. – Od pewnego czasu jestem zafascynowany osobą ks. Franciszka Blachnickiego, uważam iż jest on przykładem kapłana na nasze trudne czasy. W okresie Wielkiego Postu warto przypomnieć jego osobę, bo istotą jego życia było nawrócenie. On spotkał Boga osobowo w celi śmierci. To zmieniło jego pogląd na świat. Cudownie ocalony z rąk niemieckich oprawców w czasie II wojny światowej, to darowane życie poświęcił ludziom i jako kapłan mówił o Bogu, którego spotkał. Realizował to m.in. w Ruchu Światło-Życie, tzw. oazie. Ksiądz Blachnicki za istotę swojego przesłania uznał trzy słowa: prawda, krzyż, wyzwolenie. To wszystko, co nas zniewala, nasze nałogi, nasze tkwienie w grzechu to nasza rzeczywistość wewnętrzna, z którą musimy sobie poradzić. Musimy stanąć w prawdzie o sobie i próbować wyzwolić się z tego. Prawda ma moc wyzwalającą, ale tylko dla tych, którzy chcą przyjąć krzyż i są w stanie zapłacić za nią swoją cenę – tłumaczył.

Reklama

Wybrać życie, by żyć

W piątek, 25 marca w ramach wydarzenia została odprawiona młodzieżowa Droga Krzyżowa z Zespołem Ewangelizacyjnym Guadalupe z Lublina pod hasłem „Wybieraj życie, byś żył”. – Wymowny jest tytuł tego nabożeństwa. Chcieliśmy przez to pokazać pewien paradoks działania Boga. Na Drodze Krzyżowej wszystko prowadzi do śmierci, bólu i z ludzkiego punktu widzenia – przegrania. Jednak Bóg z tego wyprowadza zwycięstwo, my chrześcijanie na śmierci, na krzyżu się nie zatrzymujemy, widzimy w tym bramę. Tą bramą jest Zmartwychwstanie Chrystusa, które jest zadatkiem naszego zmartwychwstania – podkreślił ks. Krystian Bordzań.

W łączności z Chrystusem

Dwa dni później, w niedzielę, miało miejsce spotkanie z kard. Gerhardem Müllerem, byłym prefektem Kongregacji Nauki Wiary i byłym przewodniczącym Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”. Na wydarzenie złożyły się: Msza św., udzielenie sakramentu bierzmowania oraz spotkanie autorskie pn. Jedność wiary, podczas którego kard. Müller mówił o jedności wiary, wymaganiach czasów współczesnych oraz zadaniach, jakie stoją przed chrześcijanami. Kardynał Gerhard Müller mówił również o kondycji Kościoła przez pryzmat Jezusa Chrystusa. – Widzimy, szczególnie w tym czasie, że świat się stacza, jest czas wojny na wschodzie Europy, na Ukrainie. Borykamy się z pandemią, izolacją ludzi, wiele osób walczy przeciw drugiemu. Dlatego musimy, my, jako chrześcijanie, dawać świadectwo pokoju i dobra, patrząc na Chrystusa w Duchu Świętym. My, jako ludzie nie jesteśmy w stanie uczynić nieba na ziemi. Musimy być świadomi, że droga do zmartwychwstania wiedzie przez krzyż i mękę Jezusa Chrystusa. Wiedzie ona przez nasze osobiste krzyże niesione w jedności i łączności z Chrystusem – powiedział.

Reklama

Niezwykła postać i wydarzenie

Spotkanie poprowadził ks. prof. Sławomir Nowosad, który w rozmowie przybliżał osobę kard. Müllera. – Kardynał Müller studiował na uniwersytetach w Moguncji, Monachium i Fryburgu. 1 października 2002 r. Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym niemieckiej Ratyzbony, której ordynariuszem był do roku 2012. W kolejnych latach z woli papieża Benedykta XVI pełnił funkcję prefekta Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-17 oraz przewodniczącego Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”. W 2014 r. przez papieża Franciszka kreowany został kardynałem. Kongregacja Nauki Wiary w Kurii Rzymskiej jest to najważniejsza instytucja, która służy papieżowi w zarządzaniu Kościołem i przez wiele lat jej „szefem” był kard. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, który następnie na to stanowisko powołał właśnie kard. Müllera. Jego wizyta u nas w Biłgoraju jest niezwykłym i wyjątkowym wydarzeniem – wyjaśnił.

Na straży wiary i Kościoła

– Kardynał Müller to wyjątkowy człowiek stojący na straży wiary i Kościoła – podkreślił w rozmowie obecny na spotkaniu ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp Marian Rojek. – Dziś trzeba nam wracać do tych wartości, które zawsze głosił i głosi Kościół, a które przedstawia także kard. Gerhard Müller. To są wartości oparte na Bożych przykazaniach. One zawsze spotykały się ze sprzeciwem świata, bo od świata wymagają. Świat nie chce przyjąć Chrystusowej prawdy, bo ona każde patrzeć na swoje życie i na życie każdego człowieka przez pryzmat sumienia i powołania, jakie Bóg przed nami stawia. Trzeba nam współczesnym budować na mocnym fundamencie praw Bożych, na fundamencie miłości i szacunku do drugiego człowieka, na fundamencie pokoju i łaski. To jest budowanie na przyszłość. Stawianie na egoizm, doraźne cele, materializm – to budowanie na piasku. Taka konstrukcja, choćby mieniła się doczesną atrakcyjnością, runie – zaznaczył pasterz diecezji.

Reklama

Prawda o Jezusie

Cykl zakończyło spotkanie autorskie dziennikarza, publicysty, pisarza Pawła Lisickiego i dotyczyło jego książki pt. Kto fałszuje Jezusa?. Paweł Lisicki w latach 2006-11 był redaktorem naczelnym dziennika Rzeczpospolita, w latach 2011-12 redaktorem naczelnym tygodnika Uważam Rze, a od 2013 r. jest redaktorem naczelnym tygodnika Do Rzeczy. Na spotkaniu była możliwość zakupienia jego książek Kto fałszuje Jezusa? i Wiosna Kościoła, która nie nadeszła (Wydawnictwo Esprit). W rozmowie red. Lisicki podkreślał, iż chrześcijanie zmagają się z fałszowaniem osoby i przesłania Jezusa Chrystusa już co najmniej od II wieku, kiedy to powstały pierwsze antychrześcijańskie polemiki. – Ja jednak chcę się skupić na tym, co na zachodzie Europy i świata nazywa się szumnie nowym ateizmem. To nowy przejaw krytyki antychrześcijańskiej, która do Polski dopiero przenika. Stoją za tym bardzo znane postacie, wdające książki w olbrzymich nakładach, spotykają się w wielotysięczną widownią. Te osoby głoszą w ich przekonaniu prawdziwe wszystkie fałszerstwa zawarte w Nowym Testamencie, historii Jezusa, Jego działalności i nauczaniu. Postanowiłem się temu przyjrzeć i sprawdzić, na ile te opowieści, nauki rzekomo prawdziwe, są oparte na nauce, a na ile są to odgrzewane – znane już z historii – „kotlety”. Pokazuję zderzenie między roszczeniem współczesnej nauki, oczywiście nie całej, która rzekomo obaliła nie tylko prawdy wiary, ale i prawdy historyczne związane z osobą Jezusa i konfrontuje z rzeczywistością. Czyli z tym, co wiemy w oparciu o prace archeologiczne, o krytykę literacką, krytykę źródeł. I okazuje się, że prawda chrześcijańska, ten chrześcijański przekaz jest bardzo mocno historycznie uzasadniony. A w dużej mierze stawiane zarzuty mają charakter czysto ideologiczny, a nie wynikają z analitycznego namysłu nad rzeczywistością – wyjaśnił.

Reklama

Wydarzenie Wielki Post 2022 z Janem Pawłem II brało udział w programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Organizacja spotkania odbyła się w ramach projektu pn. „Razem mamy MOC!”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-30.

Cykl Wielki Post z Janem Pawłem II patronatem medialnym objęła Niedziela Zamojsko-Lubaczowska.

2022-04-12 12:20

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Święty w hutniczym mieście

Niedziela sandomierska 11/2020, str. VI

[ TEMATY ]

relikwie

św. Jan Paweł II

100. rocznica urodzin JPII

Ostrowiec Świętokrzyski

Archiwum parafii

W parafii znajdują się relikwie św. Jana Pawła II

W parafii znajdują się relikwie św. Jana Pawła II

Jubileusz 100-lecia urodzin wielkiego Polaka św. Jana Pawła II wpisuje się w maleńką parafię na peryferiach hutniczego miasta wyrosłego w cieniu Świętego Krzyża, jakim jest Ostrowiec Świętokrzyski.

Dzielnicę Koszary i pobliską miejscowość Sudół obejmuje parafia pod wezwaniem Papieża Polaka. Jej powstanie związane jest z odejściem do domu Ojca św. Jana Pawła II. Wówczas zaistniała potrzeba budowy kościoła w tej części miasta. Budowniczy zawierzyli tę inwestycję i dedykowali kościół świętemu rodakowi. Prace tak zadziwiająco szybko postępowały, że już 21 maja 2011 r. bp Krzysztof Nitkiewicz konsekrował świątynię zaraz po beatyfikacji, a na prośbę wiernych ze swym duszpasterzem powołał parafię pw. św. Jana Pawła II.

CZYTAJ DALEJ

Leon Knabit OSB: Są ludzie, którzy wszystko wiedzą lepiej…

2023-02-06 08:35

[ TEMATY ]

o. Leon Knabit

Robert Krawczyk

Wciąż musimy się uczyć. Od małego dziecka. Najpierw uczymy się chodzić i podstawowych zasad higieny. Uczymy się mówić, nazywać rzeczy i wyrażać swoje stany uczuciowe. Przedszkole uczy kontaktów w grupie i wprowadza w wiedzę, którą otrzymuje się na kolejnych stopniach nauczania. Dochodzą jeszcze języki obce i nauka zawodu.

Ile to ludzi pracowało, aby nas czegokolwiek nauczyć. Począwszy od rodziców aż po wychowawców i nauczycieli różnych stopni. Nie zawsze o wszystkich pamiętamy i okazujemy im należną wdzięczność… Natomiast trzeba zdecydowanie mówić NIE wszystkim, którzy uczą złych rzeczy, jak kłamstwa, kradzieży czy niezgodnych z etyką zachowań seksualnych. A potem już i my sami, niezależnie od tego co robimy, stajemy się nauczycielami w szerszym tego słowa znaczeniu. Wokoło nas jest tyle ludzi, którzy czegoś nie umieją. Obowiązkiem wdzięczności względem tych, którzy nas uczyli, jest pouczyć ich, przez co pomagamy im w życiu. Trzeba jednak unikać wtrącania się zawsze i we wszystko. Są ludzie, którzy wszystko wiedzą lepiej i dlatego czują się upoważnieni do poprawiania każdego i zwracania mu uwagi. Tacy są utrapieniem otoczenia. Druga skrajność to obojętność względem tych, którzy czegoś nie potrafią, a czasem wręcz irytacja: „powinien to wiedzieć!”. Powinien, ale nie wie, więc poucz go cierpliwie. W ten sposób wnosi się w otoczenie pokój i dobro, którego tak dziś brakuje. A Pan Jezus, który widzi nasze uczynki, powie nam kiedyś: „byłem nieumiejętnym, a pouczyliście Mnie”.

CZYTAJ DALEJ

Sto pięćdziesiąt porcji!

2023-02-08 15:29

Małgorzata Pabis

Tym razem kucharze z restauracji Agape ugotowali pyszny kapuśniak.

Tym razem kucharze z restauracji Agape ugotowali pyszny kapuśniak.

    Po raz piąty Kościół Rektoralny Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w ramach akcji „Zupa od św. Siostry Faustyny” zakupił i dostarczył do Dzieła Pomocy św. Ojca Pio sto pięćdziesiąt porcji zupy.

    Posiłki zostały dostarczone w środę, 8 lutego. - Tym razem kucharze z restauracji Agape ugotowali pyszny kapuśniak. Mamy nadzieję, że smakował on wszystkim, którzy od rana czekali w kolejce, by otrzymać coś ciepłego do zjedzenia, bo zima w Krakowie nie odpuszcza – mówi Małgorzata Pabis, rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i dodaje, że już za kilka dni, jeśli fundusze na to pozwolą, do Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, zostaną dostarczone pączki w Tłusty Czwartek. - Wierzymy, że nasi darczyńcy nie zawiodą i uda nam się zrealizować i to zamierzenie – podkreśla.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję