Reklama

Pielgrzymka Rodzin i Małżeństw do sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin

2019-07-03 08:02

Beata Pieczykura

Beata Pieczykura

– W codzienności waszego życia Maryja chce dodać wam odwagi w duchowych trudnościach, cierpieniach. Chcemy razem z Nią słuchać Jezusa żyjącego w Kościele, słuchać i służyć, pomagać braciom i siostrom, którzy potrzebują wsparcia w odnalezieniu zwyczajnej drogi, planu dla rodziny, tej jedynej drogi, która daje godność i prawdę miłości oraz przyszłość małżonkom i ich dzieciom – mówił o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika podczas dorocznej Pielgrzymki Rodzin i Małżeństw do sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin. Pielgrzymka odbyła się 2 lipca z okazji święta patronalnego. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Mariusz Tabulski.

Zobacz zdjęcia: Pielgrzymka Rodzin i Małżeństw do sanktuarium MB Leśniowskiej

O. Jacek Toborowicz, przeor sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin z Leśniowa podkreślił w przemówieniu, że jest to wielkie dziękczynienie za wszystkie łaski. Na uroczystość przybyły pielgrzymki Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, piesze – z parafii Gorzków – Trzebniów (35 osób, po raz dziewiąty) i z Żarek, która wędrowała jako Marsz dla Życia i Rodziny, oraz rowerowa z Witkowic-Nieznanic (po raz 16., ok. 20 osób) wraz ze swoimi duszpasterzami, a także liczni wierni.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin zaprasza na:

Reklama

Dni maryjne: od środy 3 lipca do soboty 6 lipca. Codziennie o godz. 18.30 odbędzie się procesja różańcowa, a następnie Msza św. z homilią. Modlitwie będzie przewodniczył o. Józef Stępień, Referent ds. Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Drugi dzień odpustu Leśniowskiego w niedzielę 7 lipca. Sumie o godz. 11.00 będzie przewodniczył bp. Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.

Tagi:
Leśniów

Leśniów: dziękczynienie za 50-lecie koronacji

2017-08-13 20:45

Anna Wyszyńska

- Jubileusz koronacji to nasze podziękowanie Uśmiechniętej Matce, pokornej służebnicy, choć w koronach – mówił o. Jacek Toborowicz – paulin, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, witając 13 sierpnia 2017 r. uczestników uroczystości jubileuszowych, którym przewodniczył abp Józef Michalik. Tego dnia minęło 50 lat od koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Leśniowskiej, której dokonali – mimo utrudnień stwarzanych przez władze komunistyczne – prymas Stefan Wyszyński i kard. Karol Wojtyła.

Anna Wyszyńska

– Dziękujemy Maryi za to, że „zatrzymała się nad leśniowskim źródełkiem, które od 1382 r. bije życiodajną wodą, zatrzymała się przy drodze naszego życia, nawiedza nasze domy, gdy zawiesimy w nich Jej wizerunek, uśmiechem pociesza zapłakanych, daje nadzieję zrozpaczonym, dodaje otuchy wątpiącym, krzepi do dalszej drogi i wiary pielgrzymów jasnogórskich i nas nieustannie tu przybywających, błogosławi wraz ze swoim boskim Synem tych, którzy przybywają na leśniowskie błogosławieństwa” – podkreślił Ojciec Przeor.

Mszę św. koncelebrowali również o. Kazimierz Maniecki – definitor generalny Zakonu Paulinów, ks. prał. Bartosz Rajnowski – kanclerz kurii przemyskiej oraz księża regionu zawierciańskiego.

Anna Wyszyńska

Najświętsza Matka nauczycielką

W homilii abp Józef Michalik zwrócił uwagę, że figura Matki Bożej Leśniowskiej, zwanej też Uśmiechnięta przypomina nam, że Maryja była pierwsza nauczycielką swojego Syna. Od Niej, od swojej matki, uczył się uśmiechu, życzliwości i wchodzenia w świat ludzkich relacji. Maryja wychowuje również nas, wychowuje przez modlitwę, która ma wielką moc wydobywania najgłębszych wartości ukrytych w ludzkich sercach. Maryja – służebnica Pana, ukazuje, że są przed nami otwarte nieskończone drogi łaski i trzeba abyśmy na nie wchodzili, aby w naszych sercach zrodziło się pragnienie wierności Bogu.

Maryja wychowuje przez modlitwę, która jest dla nas wielką pomocą, ma moc wydobywania najgłębszych wartości z ludzkich serc. W modlitwie człowiek odkrywa świat nadprzyrodzony, dotyka samego Boga i nawiązuje z nim kontakt osobowy, odkrywa swoją godność i przeznaczenie, którym jest zbawienie.

– Stwierdzam w pokorze, że przez całe życie dużo się modliłem, nie opuściłem brewiarza, Mszy św., różańca, ale trzeba nie tylko mówić, ale i słuchać. Nauczyć się słuchać co do mnie mówi Pan, to jest wielka pasjonująca przygoda – podkreślił abp Michalik.

Cierpienie służbą

Chociaż nie jest to łatwe, trzeba się nauczyć dziękować Panu Bogu, także za momenty cierpienia, za starość, za krzyże w naszym życiu, które mogą nas złamać, ale mogą z nas uczynić przyjaciół Boga, one mogą zbliżyć nas do nieskończoności.

– Wartość modlitwy zanoszonej z Maryją jest także taka, że możemy nią usługiwać innym, bo trzeba się nieraz napracować, aby wymodlić łaskę innemu człowiekowi – mówił abp Michalik. – Takie usługiwanie, to pokonanie egoizmu. Modlitwa pomaga budzić w człowieku jego człowieczeństwo, człowieczeństwo odkupione, przeznaczone do zbawienia, do zjednoczenia z Bogiem.

Powołaniem dziadków i rodziców jest nauczenie dzieci modlitwy i stworzenie do niej klimatu w rodzinie. – Dopóki matka uczy modlitwy, to rodzina staje się mocna, ale żyjemy w czasach kiedy matka nie ma czasu być matką chrześcijańską, a chrześcijaństwo nie tylko wiedza, niedzielna Msza św. czy Wigilia, chrześcijaństwo to kontakt z Bogiem, to budowanie świadomości, że jestem dzieckiem Bożym, że mam się na kim oprzeć w życiu, że Krzyż Chrystusa to jest moje wielkie wsparcie, nadzieja zbawienia, że we wszystkich sytuacjach życiowych mam na kogo liczyć – kontynuował Arcybiskup.

Maryja wzywa do nawrócenia

Arcybiskup przypomniał, że w tym roku przypada jubileusz 100-lecia objawień w Fatimie. Maryja, wzywając nas do nawrócenia, wybrała sobie - jako posłańców - dzieci. Trzeba byśmy i my poczuli w sobie to dziecięctwo Boże, abyśmy podjęli modlitwę i pokutę, aby ratować świat, bo jest go z czego ratować. Jednym ze współczesnych problemów jest zanik miłości w rodzinach, świadczy o tym brak miejsca dla starej matki lub ojca, brak miejsca dla pierwszego czy kolejnego dziecka. To brak miłości rodzi grzechy przeciwko życiu. Fakt, że na świecie dokonuje się rocznie 54 mln aborcji jest tragedią naszych czasów. Wielkim niebezpieczeństwem jest relatywizm moralny i ideologia gender.

W swojej diagnozie współczesnych zagrożeń Arcybiskup podkreślił, że wierzy w naród polski i jego siłę moralną. Dobrze, że powstają grupy i wspólnoty modlitewne, formacja wiary pogłębia się. Polacy oczekują też zgody narodowej, Polsce potrzeba wysiłku i pokory rządzących, trzeba sympatii do narodów ościennych.

Na zakończenie Arcybiskup zaapelował, abyśmy nie bali się głosić Prawdy, bo Chrystus powiedział: Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem.

Po zakończeniu Mszy św. abp Józef Michalik poświęcił w leśniowskim parku stację różańcową Ukoronowanie Maryi. Stacja, którą ofiarowała Jasnogórska Rodzina Różańcowa, jest szczególną pamiątką i znakiem jubileuszu, ponieważ w tym miejscu odbyła się 50 lat temu uroczystość koronacyjna.

Leśniowskie sanktuarium położone na przedmieściach Żarek w odległości 36 km od Częstochowy, nosi również drugi tytuł: Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw. Tutaj w kolejne niedziele miesiąca po Mszy św. o godz. 11 odbywają się błogosławieństwa: w pierwszą niedzielę – małżonków, w drugą – dzieci, w trzecią – rodzin, a w czwartą – kobiet w stanie błogosławionym i wszystkich, którzy pragną wyprosić łaskę rodzicielstwa. Od wielu lat w sanktuarium od maja do września organizowane są rekolekcje dla rodzin. Najbliższe, w dniach 25-27 sierpnia, będą poświęcone tematowi: „Droga ku szczęściu w rodzinie”, a poprowadzi je ks. Damian Kwiatkowski. AKW

CZYTAJ DALEJ

Reklama

O górze Karmel

Wojciech Skrodzki
Niedziela Ogólnopolska 28/2004

Bożena Sztajner/Niedziela

Góra Karmel zajmuje honorowe miejsce w mistyce chrześcijańskiej, w dziejach religii, w historii i w geografii.
Na wyżyny najwyższej wzniosłości mistycznej wyniósł górę Karmel św. Jan od Krzyża. Ten współreformator zakonu karmelitańskiego - wraz ze św. Teresą z Avili - dla potrzeb duchowych karmelitanek napisał fundamentalne w mistyce dzieło Droga na Górę Karmel. Góra Karmel jest tu miejscem zjednoczenia się w najwyższym stopniu z Bogiem w duchu wzajemnej miłości Boga i człowieka. Księga traktuje o tym, jak pokonać wszelkie przeszkody i trudności, piętrzące się na tej drodze. We właściwy temu świętemu i znakomitemu poecie sposób ukazana jest konieczność przejścia przez „noc czynną” zmysłów, ducha, pamięci i woli, przez „noc ciemną”. Jest to wszystko konieczne po to, by każda dusza mogła zrozumieć, „jaką drogą idzie i jaką iść powinna, jeśli chce dojść na szczyt Góry”.
Geograficznie góra Karmel jest jednym z najpiękniejszych miejsc Ziemi Świętej. Jak kadłub okrętu wcina się w Morze Śródziemne swym wysokim na 546 m masywem, sąsiadującym z Hajfą. Piękno tej góry było wielokrotnie opiewane, także w Biblii. Karmel znaczy po hebrajsku „ogród Boży”. W grotach wśród zieleni i strumyków tej góry już w zamierzchłych czasach biblijnych pędzili życie pustelnicy.
Góra Karmel w szczególny sposób związana jest ze świętym prorokiem Eliaszem, który na niej przebywał. Dramatyczne dzieje św. Eliasza - współpatrona zakonu karmelitańskiego - opisane są w Pierwszej Księdze Królewskiej. To właśnie na Karmelu św. Eliasz złożył ofiarę przyjętą przez Boga, przez co rozgromił kapłanów Baala. Na Karmelu przebywał też uczeń Eliasza, św. Elizeusz. Przewodnik Donata Baldi OFM W Ojczyźnie Chrystusa podaje, że „od czasów proroka Eliasza ciągnie się linia duchowego dziedzictwa aż do powstałego tutaj Zakonu Karmelitańskiego”.
Dla duchowości chrześcijańskiej i karmelitańskiej w szczególności niezwykle ważna jest wizja obłoku podnoszącego się nad morzem, jaką miał św. Eliasz, powszechnie uznawana za prefigurację objawienia Niepokalanego Poczęcia.
Życie pustelnicze na górze Karmel szczególnie rozkwitło w czasach władania Ziemią Świętą przez krzyżowców. W początkach XIII w. pojawiła się idea nadania pustelnikom reguły. Uczynił to św. Brokard wspólnie z patriarchą Jerozolimy - św. Albertem z Vercelli. Tak powstał zakon karmelitański - zakon pustelników Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Eremici zbudowali na Karmelu świątyńkę ku czci Matki Bożej.
Po upadku Akki (1291) klasztor na Karmelu został zburzony, a większość zakonników poniosła śmierć męczeńską z rąk tureckich. Pozostali zakonnicy przenieśli się do Europy. Ale większość karmelitów musiała emigrować do Europy już wcześniej, w I połowie XIII w. W 1251 r. w Aylesford w Anglii Matka Boża objawiła św. Szymonowi Stockowi Szkaplerz Święty jako znak, w którym zwycięży on piętrzące się przed zakonem trudności, i wyraz opieki Maryi nad Jej poświęconym i umiłowanym przez Nią zakonem.
Karmelici dwukrotnie w historii wracali na Karmel. Dziś wznosi się tam sanktuarium „Stella Maris”, a pod prezbiterium bazyliki klasztornej znajduje się udokumentowana tradycją grota św. Eliasza.
Ileż to więc wątków ludzkiej duchowości spina jedno pojęcie: Góra Karmel.

Autor jest członkiem Bractwa Szkaplerznego

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zakopane: marianie zapraszają do zwiedzania kaplicy na Jaszczurówce

2019-07-16 19:06

jg / Zakopane (KAI)

W te wakacje z inicjatywy księży marianów wprowadzono nieodpłatną profesjonalną usługę przewodnicką w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa na Jaszczurówce. Można także w jej podziemiach zobaczyć wystawę twórców lokalnych pt. "Oto drzewo krzyża".

zakopedia.pl

Inicjatorem oprowadzania bezpłatnego po Kaplicy na Jaszczurówce był proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego na Cyhrli, marianin ks. Grzegorz Belczak. Z oprowadzania można skorzystać codziennie (z wyjątkiem niedziel) w godzinach 9.30 – 14.30.

- Prelekcja dotyczy również historii Jaszczurówki, parku narodowego, budownictwa regionalnego oraz wybitnych postaci związanych w tym miejscem - podkreśla ks. Belczak.

Jednocześnie w okresie wakacyjnym w podziemiach kaplicy będzie czynna codziennie w godzinach 10.00 – 17.00 wystawa z pracami lokalnych artystów. Tym razem tematem wiodącym wystawy, organizowanym po raz 32 jest sentencja "Oto drzewo krzyża". Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Wśród twórców wystawiających swoje prace jest m.in. Anna Liscar. Artystka od wielu lat wykonuje dla abp. Marka Jędraszewskiego obrazki, które potem hierarcha rozdaje w czasie spotkań z wiernymi.

Wystawa gromadzi obrazy malowane na szkle, które są jednym z rodzajów sztuki ludowej Podhala. Galeria zrzesza wspólnotę kilkunastu artystów nadal tworzących oraz rodzin artystów już zmarłych. Sztuka malowania na szkle, którą oni się trudnią, zorientowana jest przede wszystkim na tematy związane z religią, choć przejawia różnorodność form i stylów.

Kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa na Jaszczurówce zaprojektował Stanisław Witkiewicz. Rozpoczęto ją budować w 1904 r., a poświęcono w 1907 r. Administracyjnie leży w granicach parafii pw. Miłosierdzia Bożego na zakopiańskiej Cyrhli, prowadzonej przez księży marianów. Stanowi bardzo ważny zabytek stylu zakopiańskiego. Jest bardzo chętnie i licznie odwiedzanym miejscem przez turystów.

Obecnie jest to kościół filialny parafii pw. Miłosierdzia Bożego na Cyhrli, gdzie posługę duszpasterską sprawują Księża Marianie, a kaplica jest pod ich opieką od 1984 roku. Msze Święte w kaplicy sprawowane są o godzinie 17.00 (dni powszednie), o godzinie 10.00 i 17.00 (niedziele i święta).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem