Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo: nie jesteśmy po to, żeby wymyślać swój Kościół

– Nie jesteśmy po to, żeby wymyślać swój Kościół – powiedział abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski przewodniczył 19 czerwca Mszy św. w kościele św. Zygmunta w Częstochowie. Na zakończenie liturgii dokonał rozesłania animatorów, którzy będą posługiwać podczas tegorocznych rekolekcji wakacyjnych Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Częstochowskiej.

– Wierzymy, że w tej wspólnocie obecny jest Chrystus i gromadzi nas nie tylko po to, żeby było nam ze sobą dobrze. Gromadzi nas po to, żeby, tak jak Apostołów, rozesłać do dzieła Oazy Żywego Kościoła – podkreślił na rozpoczęcie Eucharystii ks. Adam Polak, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Częstochowskiej.

W homilii abp Depo zwrócił uwagę, że droga wiary opiera się na trzech zasadniczych pytaniach Chrystusa: „Kogo szukacie?”; „Za kogo Mnie uważacie?” oraz: „Czy i wy chcecie odejść?”. Dodał, że są one „sprawdzianem, i weryfikacją nie tylko naszej wiary, ale naszego życia”.

Maciej Orman/Niedziela

– Pierwsze z nich dotyczy kierunku poszukiwań i celu ludzkiego życia. Drugie dotyka tajemnicy i odpowiedzi wobec Jezusa Chrystusa, a trzecie odnosi się do trudnych wymagań i pragnień naśladowania Jezusa w swoim życiu – wyjaśnił metropolita częstochowski.

Arcybiskup Depo wskazał również na groźne zjawisko subiektywizmu w wierze, „który dotyka każdego z nas” i z którym musimy się mierzyć „niezależnie od miejsca naszego posłania”. Jako jego przykład podał odejście od sprawowania liturgii Eucharystii zgodnie z tradycją i przepisami Kościoła, czego szczególnym przejawem jest niewymienianie imienia papieża i biskupa w modlitwie eucharystycznej.

Maciej Orman/Niedziela

– Sam Bóg daje nam światło, sam Bóg daje nam moc, idącą od Chrystusa w Duchu Świętym, czyli nie jesteśmy po to, żeby wymyślać swój Kościół – przypomniał metropolita częstochowski.

Za kard. Josephem Ratzingerem przywołał filary wiary, wyrażone w starych formułach Kościoła. Na pierwszym miejscu wskazał na credo i przypomniał wskazanie św. Augustyna: „Niech twoje wyznanie wiary będzie dla ciebie rodzajem zwierciadła. Przeglądaj się w nim każdego dnia, żeby zobaczyć, czy wierzysz w to, co wypowiadasz”.

Maciej Orman/Niedziela

– Gdybyśmy się naprawdę przeglądali codziennie w tym wyznaniu wiary, mało by było błądzących, bo Kościół, który tę prawdę przekazuje, jest Chrystusowy, w mocy i świetle Ducha Świętego – stwierdził abp Depo.

Reklama

Następnie wskazał na modlitwę „Ojcze nasz”. – Gdzie spotkamy taką bliskość Boga do człowieka, że można do Boga – Absolutu, Stworzyciela świata, Odkupiciela – wołać: Ojcze? – pytał celebrans. Zauważył, że weryfikacją jest dla nas siedem próśb z Modlitwy Pańskiej, a w obliczu wojny na Ukrainie zwłaszcza ta o odpuszczenie nam win „jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.

Maciej Orman/Niedziela

Mówiąc o Bożych przykazaniach jako trzecim filarze wiary, metropolita częstochowski ponownie przypomniał o niebezpieczeństwie subiektywizmu i relatywizmu wiary. Ubolewał, że dzisiaj „człowiek weryfikuje przykazania Boga”, określając niektóre z nich jako nieaktualne czy przestarzałe, i jednocześnie odrzuca Boże prawa wpisane w ludzką naturę.

Arcybiskup Depo wskazał również na sakramenty jako „konkretne uobecnienia łaski w Chrystusie”. – To Chrystus nas chrzci. To Chrystus posyła nam z Ojcem Ducha Świętego. To Chrystus odpuszcza nam grzechy w mocy Ducha Świętego. To Chrystus w mocy Ducha Świętego, kiedy kapłan wypowiada nie swoje słowa, lecz Chrystusa, przemienia ten chleb w Ciało, a wino w Krew. Tak jest w każdym sakramencie – wyliczał.

Metropolita częstochowski wezwał także do modlitwy do Ducha Świętego, „by uzdolnił nas do dawania własnej i twórczej odpowiedzi na wszystkie wyzwania, które spotykamy i będziemy spotykać”.

Maciej Orman/Niedziela

Na zakończenie Mszy św. abp Depo odmówił modlitwę posłania animatorów i wręczył diakoniom dekrety posyłające na rekolekcje oraz pobłogosławione świece oazowe.

Maciej Orman/Niedziela

W rozmowie z „Niedzielą” ks. Adam Polak, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Częstochowskiej, zwrócił uwagę, że rekolekcje wakacyjne to „doświadczenie Kościoła powszechnego”, ponieważ uczestniczą w nich kapłani, klerycy, osoby młode i starsze, a także osoby życia konsekrowanego.

Reklama

Kapłan przyznał, że największe oczekiwanie związane z rekolekcjami to takie, „że pewne rzeczy rozpoczną się na nowo”. – Oaza wakacyjna rozpoczyna pewien proces na nowo, zwłaszcza że mieliśmy dwa lata trochę „wyposzczonych” rekolekcji, z ograniczeniami ilościowymi. Teraz mamy już takie oazy, jakie mieliśmy przed okresem pandemii, więc na pewno jest to takie zebranie nas na nowo jako Ruch Światło-Życie – powiedział ks. Polak.

Duchowny dodał, że oaza wakacyjna przynosi też świeżą krew, czyli nowych uczestników i posługujących. Wyraził nadzieję, że od września nowi animatorzy podejmą posługę w archidiecezji częstochowskiej.

Maciej Orman/Niedziela

Sylwia Gębka będzie posługiwać jako animator podczas Oazy Nowej Drogi III stopnia i oazy dla rodzin – Dialogu małżeńskiego, natomiast na Oazę Nowego Życia II stopnia pojedzie jako uczestnik. Rok temu była animatorem podczas Oazy Dzieci Bożych. Przyznała, że to wspaniałe doświadczenie. – Bardzo się cieszę, bo mogę poznać nowe osoby, przekazać wiedzę, a przede wszystkim mogę głosić Ewangelię. Daje mi to dużą radość, bo poznaję ludzi z różnym doświadczeniem, z różnym podejściem do życia, z trudnościami. Sama kiedyś przeżywałam to, co oni przeżywają teraz i jestem w stanie w jakiś sposób ich zrozumieć, a może nawet pomóc – nie wiem, to już tam „na górze” wiedzą – powiedziała „Niedzieli”. Podkreśliła również, że posługa animatora to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego poprosiła o modlitwę.

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Jak w rodzinie

Niedziela częstochowska 47/2021, str. I

[ TEMATY ]

Częstochowa

KSM

KSM Archidiecezji Częstochowskiej/Facebook

Nowi członkowie KSM tuż po zaprzysiężeniu, 22 listopada 2020 r.

Nowi członkowie KSM tuż po zaprzysiężeniu, 22 listopada 2020 r.

„Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś (Dz 26, 16)” – to hasło XXXVI Światowego Dnia Młodzieży, który odbywa się 21 listopada.

Światowe Dni Młodzieży nie są organizowane tylko co kilka lat w miastach na poszczególnych kontynentach. Mają one także miejsce co roku na szczeblu diecezjalnym. Już po raz drugi z woli papieża Franciszka ŚDM w Kościołach lokalnych będzie obchodzony w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Zmieniła się data, ale istota jest taka sama – spotkanie młodych z Chrystusem i ze sobą nawzajem w braterskiej wspólnocie.

CZYTAJ DALEJ

#LudzkieSerceBoga: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości”

2022-06-27 21:00

[ TEMATY ]

#LudzkieSerceBoga

Karol Porwich/Niedziela

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie… „Nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12) – wyznają apostołowie Piotr i Jan przed Sanhedrynem. Jezus jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Poprzez swoje Wcielenie i Paschę zbawił wszystkich ludzi wszystkich czasów.

Zbawił czyli uratował. Od czego? Od śmierci wiecznej, dając nam możliwość życia życiem wiecznym. Co to jest życie wieczne? Tak definiuje je sam Jezus: „To jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,3). Trzeba przy tym pamiętać, że biblijne „poznać” (hbr. jada) oznacza daleko więcej, niż pozyskać jakąś informację, czy wiedzę. „Poznać” w języku biblijnym, to przeniknąć i wejść w posiadanie; mieć w czymś udział; doświadczyć czegoś całym sobą. Poznanie jest aktem nie tylko intelektualnym, ale angażującym całego człowieka, na wszystkich poziomach jego egzystencji. Dlatego w dawniejszych przekładach czytamy o Adamie, który „poznał Ewę, żonę swoję, która poczęła i porodziła Kaina” (Rdz 4,1), a Maryja pyta anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” (Łk 1,34). A zatem zbawienie, które Jezus nazywa „poznaniem Boga” polega na takim zjednoczeniu z Nim, które daje nam udział w Jego życiu; włącza nas w Bożą egzystencję, czyli w życie miłością. Dlatego św. Jan pisze: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1J 4,16).

CZYTAJ DALEJ

Bp Jacek Kiciński: Każdy z nas ma swoje jezioro, swoje trudności do pokonania

2022-06-29 16:47

ks. Łukasz Romańczuk

Sakrament Bierzmowania w więzieniu w Wołowie

Sakrament Bierzmowania w więzieniu w Wołowie

- Rozmowa z kapelanem i czytanie Pisma Świętego sprawiło, że postanowiłem poznawać Pana Boga i poczułem potrzebę przyjęcia Chrztu Świętego - powiedział Dawid, który przyjął w Zakładzie Karnym w Wołowie Chrzest, Pierwszą Komunię Świętą oraz Bierzmowanie. Tego dnia biskup Jacek Kiciński udzielił jeszcze jednej osobie Pierwszej Komunii oraz 12 mężczyznom Bierzmowania.

Uroczystość odbyła się w więziennej kaplicy. Obecny był m.in. ks. kapelan, dyrekcja oraz rodzina i najbliżsi przyjmujących sakramenty. W homilii bp Jacek zwrócił uwagę na relację pomiędzy Bogiem a człowiekiem. - W tej relacji Bóg jest zawsze kochającym. Człowiek ma różne drogi do Pana Boga. Może żyć Jego przykazaniami, ale też po swojemu. Bóg zawsze walczy do końca o każdego z nas i chce dotrzeć do naszego serca. Dlaczego? Bo jest Miłością - mówił biskup, dodając: - Bóg jest wierny miłości. Człowiek może zrezygnować z Boga lub drugiego człowieka, ale Bóg nigdy z nas nie zrezygnuje i walczy o nas do końca.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję