Reklama

Niedziela Częstochowska

Odbył się panel ekumeniczny

Ordynacja kobiet, odniesienie do Tradycji, powołania do służby Bożej, problematyka predestynacji oraz synodalność i rozumienie prymatu Piotra – to tylko niektóre z pytań, na jakie odpowiadali uczestnicy panelu ekumenicznego, który odbył się 20 stycznia w Wyższym Miedzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

– Takie spotkania na pewno pomagają nam zrozumieć siebie nawzajem, głębiej spojrzeć na bardzo złożony temat dialogu ekumenicznego. Chodzi również o to, aby poznać własne korzenie, ale również źródła różnic – powiedział otwierając spotkanie ks. prał. Ryszard Selejdak, rektor seminarium.

„Wspólnie możemy wyznawać wiarę w Boga, Ojca i Stworzyciela, który objawił się w Synu, Jezusie Chrystusie, tchnąc Ducha Świętego, który ożywia i uświęca. Nawet, gdy nie przewiduje się w najbliższej przyszłości możliwości przywrócenia pełnej jedności, pozwalają nam one pojąć, pomimo oporów i przeszkód, także bogactwo doświadczeń, życia duchowego i refleksji teologicznych, które stają się bodźcem do coraz głębszego świadectwa” – cytował słowa Benedykta XVI z przemówienia do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Marian Florek/Niedziela

Panel poprowadził ks. dr Jarosław Grabowski, redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela” i kierownik Referatu Dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Odpowiadając na pytanie o ordynację kobiet, bp Marian Niemiec, biskup diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, podkreślił, że „temat ten był już podejmowany w Polsce w Kościele ewangelicko-augsburskim od 30 lat”. – Nie mamy obecnie wątpliwości natury teologicznej, jedynie trwała dyskusja dotycząca statusu kobiet. Również wierni naszego Kościoła uczestniczyli w dyskusjach na ten temat i nic nie zostało narzucone siłą – mówił bp Niemiec.

– Odkrycie roli kobiet w Kościele zajęło nam dużo czasu. Jednak w naszym Kościele od 25 lat kobiety mogą pełnić te same funkcje co mężczyzna. Z gronem uczniów Jezusa wędrowały również kobiety, jak Maria Magdalena. Można również wskazać na to, że wspólnotę chrześcijańską prowadzili Pryscylla i Akwila – dodał bp Semko Koroza, superintendent generalny Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce.

Reklama

Natomiast ks. Szczepan Rycharski z parafii polskokatolickiej Matki Bożej Królowej Apostołów w Częstochowie zaznaczył, że kwestia ordynacji kobiet w Kościele polskokatolickim nie ma miejsca. – Kobieta oczywiście pomaga w organizowaniu życia parafialnego, różnych wydarzeń kulturalnych – zaznaczył.

Marian Florek/Niedziela


Pytania dotyczyły również porzucenia stanu duchownego. – Jeżeli duchowny rezygnuje ze służby Bożej w Kościele, to formalnie jest skreślony z listy duchownych. Tak samo, jeśli dopuszcza się jakiegoś wykroczenia, specjalnie powołana do tego komisja skreśla go z listy duchownych. Natomiast nie ma czegoś takiego jak pokuta jako środek dyscyplinujący. Wynika to z nauki Lutra, że całe życie chrześcijanina ma być nieustanną pokutą – podkreślił bp Niemiec.

Prowadzący panel ks. Grabowski wskazał na różnice między kwestią ordynacji a teologią sakramentu święceń i przypomniał, że Jezus ustanowił Dwunastu, a w tej wspólnocie nie było kobiet.

Na pytanie o sprawę powołań bp Niemiec zaznaczył, że „powołanie Boże jest pierwsze”. – Modlitwa o powołania jest obecna w Kościele protestanckim – dodał.

– Wszystko w Kościele zaczyna się od powołania – wskazał bp Koroza, a ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie, podkreślił, że „bardzo ważne w kwestii powołań jest obudzenie wiary”.

Ważną kwestią poruszaną w panelu był stosunek do Tradycji. – Liczy się to, co jest podstawą wiary. Wszystko jest dopuszczone, także to, co zostało wypracowane w czasach po apostołach, jeśli wynika z Biblii. Cała teologia ma wynikać z Pisma Świętego. Ja sam dużo zawdzięczam św. Augustynowi – zaznaczył bp Koroza.

Marian Florek/Niedziela

Poruszając kwestię jedności interpretacji, podkreślił, że istotą jest to, czego naucza Kościół. – Miłość jest najgłębszą podstawą wszystkiego w Ewangelii – dodał bp Koroza.

Reklama

Jedno z pytań dotyczyło nauki o predestynacji głoszonej przez Kalwina. Odpowiadając na to pytanie, bp Koroza wskazał, że nie chodzi o jakiś determinizm. – Trzeba też wziąć pod uwagę język czasów, w których pisał o tym Kalwin. Nie ma u Boga złej woli co do zbawienia człowieka. Raczej chodzi o Bożą wiedzę o tym, gdzie podąży człowiek – mówił.

Superintendent generalny Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce przypomniał również nauczanie Karla Bartha, najbardziej znanego teologa ewangelicko-reformowanego, który utrzymywał, że jednym jedynym naprawdę przeznaczonym przez Boga na potępienie był Jezus Chrystus. Jego przeznaczono na potępienie krzyża. Chrystus w Wielki Piątek zajął miejsce grzeszników, co sprawiło, że od tego momentu wszyscy ludzie, grzesznicy, są przeznaczeni do zbawienia. – W świetle teologii Karla Bartha to Bóg przeznaczył siebie do potępienia, bo taką była śmierć na krzyżu, a człowiek został przeznaczony do zbawienia – podkreślił bp Koroza.

Jednym z tematów poruszonych podczas panelu była synodalność w Kościele. – Synod jest uosobieniem Kościoła. Jest też polem do dialogu. Mamy w naszym Kościele księgi wyznaniowe, które interpretują w sposób właściwy Biblię –zaznaczył bp Niemiec. Natomiast bp Koroza dodał, że „synod nie jest traktowany jako maszynka do głosowań”.

Marian Florek/Niedziela

Uczestnicy panelu zapytani zostali również o prymat Piotra. – W kwestii prymatu Piotra odnosimy go do wiary. Chodzi o wiarę Piotra, a nie o jego osobę – odpowiedział bp Niemiec.

– Każdy papież u nas jest uznawany jako pierwszy biskup między równymi. Oczywiście Jan Paweł II był nam jakoś szczególnie bliski – dodał ks. Szczepan Rycharski z Kościoła polskokatolickiego.

Na zakończenie poruszono również kwestię pomocy duchowej uchodźcom z Ukrainy. – Właściwie wszystkie Kościoły chrześcijańskie zorganizowały pomoc nie tylko duchową, ale przede wszystkim materialną mieszkańcom Ukrainy, którzy przybyli do Częstochowy. To jest także znak wiary – zaznaczył ks. Adam Glajcar z parafii luterańskiej w Częstochowie.

Reklama

W panelu wzięli udział wykładowcy i moderatorzy seminarium, klerycy, siostry zakonne, przedstawiciele Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz wierni różnych kościołów chrześcijańskich.

Marian Florek/Niedziela

Panele ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w archidiecezji częstochowskiej mają już swoją tradycję. W 2013 r. odbył się panel z udziałem młodzieży katolickiej i ewangelickiej w parafii luterańskiej w Częstochowie. 21 stycznia 2016 r. w auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbył się ekumeniczny panel nt. „Do jakiej jedności dążą chrześcijanie?”. Również 18 stycznia 2017 r. w auli św. Jadwigi w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbył się ekumeniczny panel nt. „Ekumenizm dla ewangelizacji” i panel, który odbył się 21 stycznia 2022 r. w WSD w Częstochowie nt. wyzwań, które przyniosła Kościołom chrześcijańskim pandemia oraz duszpasterstwa młodzieży w różnych Kościołach chrześcijańskich .

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 21 stycznia o godz. 17 w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie (ul. Łukasińskiego 50/68) odbędzie się ekumeniczny koncert kolęd. Wystąpią: chór parafialny i dziecięcy parafii prawosławnej Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej oraz Chór „Grabarka” z Warszawy.

Następnie 22 stycznia o godz. 17 w kościele parafialnym św. Leonarda Opata w Mykanowie uczestnicy modlitw o jedność chrześcijan zgromadzą się na nabożeństwie słowa Bożego. Kazanie wygłosi ks. Krzysztof Michałek-Góral z parafii ewangelicko-reformowanej w Kleszczowie.

Na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 25 stycznia o godz. 18 abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, będzie przewodniczył w kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie (al. NMP 56) Mszy św. o jedność chrześcijan.

Już od 55 lat archidiecezja częstochowska włącza się w modlitwę o jedność wyznawców Chrystusa. Działalność ekumeniczna w archidiecezji skierowana jest głównie do Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, która jest częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego. Referat ds. Ekumenizmu (obecnie Referat Dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi) w archidiecezji częstochowskiej został powołany w 1968 r.

Ocena: +4 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Więcej niż akceptacja

[ TEMATY ]

ekumenizm

archidiecezja częstochowska

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Przed nami kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który będziemy przeżywać w dniach 18-25 stycznia.

Działalność ekumeniczna w archidiecezji częstochowskiej skierowana jest głównie do Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, która jest częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego.

CZYTAJ DALEJ

Białorusini walczący pod Bachmutem dla Radia Swoboda: rosyjskie szturmy trwają tam przez 13 godzin bez przerwy

2023-01-26 17:06

[ TEMATY ]

Białorusini

rosyjska agresja na Ukrainę

PAP/SERGEY KOZLOV

Walki w pobliżu atakowanego przez rosyjskie wojska Bachmutu, na wschodzie Ukrainy, cechują się niesłychaną intensywnością; szturmy wroga trwają przez 13 godzin bez przerwy - przyznali w czwartek białoruscy ochotnicy z pułku im. Konstantego Kalinowskiego w rozmowie z Radiem Swoboda.

"Rosjanie nieustannie rzucają do walki kolejnych ludzi i sprzęt wojskowy. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś podobnego. (Wróg) ciągle przeprowadza rozpoznanie walką. Ludzie po prostu idą i strzelają, a w odpowiedzi otwiera się do nich ogień z artylerii, moździerzy - wszystkiego, co jest dostępne. (...) Rosyjskim żołnierzom do tego stopnia jest wszystko jedno, że nawet nie zabierają ciał (swoich poległych towarzyszy broni)" - opowiadali Białorusini walczący w szeregach ukraińskiej armii (https://tinyurl.com/452tvcrf).

CZYTAJ DALEJ

Sejm uchwalił nowelizację ustawy ograniczającą podwyżki cen ciepła

2023-01-26 20:47

[ TEMATY ]

sejm

ceny

ciepło

PAP/Tomasz Gzell

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy wprowadzającą mechanizm ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców ciepła do 40 proc. Teraz ustawa trafi do dalszych prac w Senacie.

Za uchwaleniem noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw głosowało 441 posłów, nikt nie był przeciw, a ośmiu wstrzymało się od głosu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję